ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ

Λεπτομέρειες για κάθε δραστηριότητα αναρτώνται στα "Τελευταία Νέα" μία εβδομάδα πριν τη δραστηριότητα.

_______________________________________________________________

                                               Κανονισμός Αναβάσεων

                                              Η Διακήρυξη του Τυρόλου

                   Βαθμοί Δυσκολίας Ορειβατικών/Πεζοπορικών Διαδρομών

___________________________________________________________________

2022

Ιανουάριος - Αύγουστος

_____________________________________________________________________________________________

Προηγούμενα Έτη

2021    -   2020    -   2017    -    2016    -    2015    -    2014