Πρόγραμμα Σεπτέμβρης-Δεκέμβρης 2021

Σεπτέμβριος

4-5 Αστροπαρατήρηση στο Πρασούδι με τον σύλλογο Ωρίωνα και περπάτημα σε Βοδιά και Πύργο του Παλαβού. Υπεύθυνος ανάβασης: Μαράζης.

12 Φαράγγι Σελινούντα – Ι.Μ. Μακελλαριάς (Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού Όρους). Υπεύθυνος ανάβασης: ΔΣ.

19 Δίβρη – Προφήτης Ηλίας. ΒΔ 1+. Υπεύθυνος ανάβασης: Κούτρας.

25-26 Βαρδούσια. Υπεύθυνοι ανάβασης: Σιντόρης, Σωτηρόπουλος, Κουβεριανός.

Οκτώβριος

3 Χελμός-Καλόγερος. ΒΔ 2+. Υπεύθυνος ανάβασης: Ορφανός.

9-10 Όρος Μαίναλο. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Δήμου Τρίπολης – Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΣΑΟΟ. Υπεύθυνος ανάβασης: ΔΣ.

17 Ερύμανθος – Ωλενός. ΒΔ 3. Υπεύθυνος ανάβασης: Λυμπεράτος.

24 Μεγάλη Ζήρια. ΒΔ 2. Υπεύθυνος ανάβασης: Μπόνας.

30-31 Φαράγγι του Βίκου. Υπεύθυνος ανάβασης. Σιντόρης, Καλλιαμπέτσου.

Νοέμβριος

7 Δρίτσελο. ΒΔ 1+. Υπεύθυνος ανάβασης: Κυριακόπουλος.

14 Δίβρη-Προφήτης Ηλίας. ΒΔ 2. Υπεύθυνος ανάβασης Κούτρας.

21 Ανάβαση Ομπλού (Γλαύκος – Μοναστήρι). ΒΔ 1. Μπόνας.

27-28 Γκιώνα – διάσχιση με διαμονή στο καταφύγιο. ΒΔ 3. Υπεύθυνοι ανάβασης: Καλλιαμπέτσου, Σιντόρης.

Δεκέμβριος

5 Τσεκούρα. ΒΔ 1+. Υπεύθυνος ανάβασης: Σοφιός.

12 Γιορτή Βουνού σε συνεργασία με άλλους συλλόγους. Υπεύθυνος: ΔΣ.

19 Σκόλις. ΒΔ 1+. Υπεύθυνος ανάβασης: Κυριακόπουλος.