Παιδική δραστηριότητα στο δάσος Στροφιλιάς

Ο Ε.Ο.Σ. Πάτρας οργανώνει  την Κυριακή 6 Νοεμβρίου παιδική δραστηριότητα  στο δάσος Στροφιλιάς στην Καλόγρια σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου – Στροφιλιάς. Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει επίσκεψη στον φορέα στην περιοχή του Λάππα και παρουσίαση σχετική με το οικοσύστημα της περιοχής. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο δάσος της Στροφιλιάς (γύρω στα 5km) με συνοδό από τον Φορέα Διαχείρσης Κοτυχίου- Στροφιλιάς και παρατήρηση της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες και […]