Σεπτεμβρης 2014

ΟΡΟΣ ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΒΑΝΑ (ύψ. 2.107μ.)

Ορεινό συγκρότημα στην Ν.Α. πλευρά του Ν. Αχαΐας και στην Δ – Ν.Δ. πλευρά του Ν. Κορινθίας.

Βαθμός δυσκολίας: Β

Ώρες πορείας: 7

Συντονιστής: Χ. Γάτσης