Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων

Το πρώτο επίπεδο σχολής αναρρίχησης. Μάθετε τις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τις τεχνικές ασφάλισης.

Πληροφορίες

Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου

Βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης ώστε να πραγματοποιείτε με ασφάλεια αναρριχήσεις βράχου πολλών σχοινιών

Πληροφορίες