Σεπτέμβριος 2016

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΕΜΟΥΤΑΣ – ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

Βαθμός Δυσκολίας : Α+

Αρχηγός Ανάβασης: Αργύρης Κούτρας

Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 16- 17-18 Σεπτεμβρίου 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Βαθμός Δυσκολίας : Β+

Αρχηγός Ανάβασης : Άρης Δερμιτζάκης

 Σάββατο – Κυριακή 17 -18 Σεπτεμβρίου 

ΣΥΡΑΚΚΟ – ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ – ΜΟΝΗ ΚΗΠΙΝΑΣ

Βαθμός Δυσκολίας : Α

Αρχηγός Ανάβασης :Μιχάλης Μαράζης

&

 Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 16- 17 -18 Σεπτεμβρίου 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου

ΛΑΜΠΕΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Βαθμός Δυσκολίας : Β

Αρχηγός Ανάβασης: Αργύρης Κούτρας