Απρίλιος 2019

Κυριακή 07/04

Κόψη Βαράσοβας

ΒΔ: 5+/6   ΩΠ: 8

Υπεύθυνοι Ανάβασης: Σωτηρόπουλος, Σιντόρης

 

 

Κυριακή 14/04

Δίβρη, Προφήτης Ηλίας – Ορεινή (Διάσχιση)

ΒΔ: 1+  ΩΠ: 4-5

Υπεύθυνοι Ανάβασης: Κούτρας, Μαράζης

 

Σάββατο 20/04 & Κυριακή 21/04

Άγραφα – Καζάρμα – Καράβα (από Μουζάκι)

1η ημέρα, ΒΔ: 1+    ΩΠ: 4

2η ημέρα, ΒΔ: 2    ΩΠ: 8

Υπεύθυνοι Ανάβασης: Κουβεριανός

 

 

Κυριακή 28/04

 

Ιανουάριος   Φεβρουάριος   Μάρτιος   Απρίλιος   Μάιος   Ιούνιος   Ιούλιος