Απρίλιος 2019

Σάββατο 06/04 & Κυριακή 07/04

Άγραφα – Καζάρμα – Καράβα (από Μουζάκι)

1η ημέρα, ΒΔ: 1+    ΩΠ: 4

2η ημέρα, ΒΔ: 2    ΩΠ: 8

Αρχηγός Ανάβασης: Κουβεριανός

 

Κυριακή 14/04

Ελάτη – Ζυγοβίτση

ΒΔ: 1+   ΩΠ: 5

Αρχηγοί Ανάβασης: Κούτρας, Μαράζης

 

Κυριακή 21/04

Κόψη Βαράσοβας

ΒΔ: 4+   ΩΠ: 8

Αρχηγοί Ανάβασης: Σωτηρόπουλος, Σιντόρης

 

Κυριακή 28/04

 

Ιανουάριος   Φεβρουάριος   Μάρτιος   Απρίλιος   Μάιος   Ιούνιος   Ιούλιος