Νοέμβριος 2016

Κυριακή 6 Νοεμβρίου

ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Βαθμός Δυσκολίας : Α

Υπεύθυνοι Δραστηριότητας: Σολτάτου Ελένη, Καλλιαμπέτσου Αγγελική, Γάτσος

Κυριακή 13 Νοεμβρίου

ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ

Βαθμός Δυσκολίας : Α+

Αρχηγός Ανάβασης: Λένα Δημητρίου

Σάββατο-Κυριακή 19-20 Νοεμβρίου

ΣΟΥΛΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Βαθμός Δυσκολίας : Β

Αρχηγός Ανάβασης: Θεόδωρος Κωτσάκης

Κυριακή 27 Νοεμβρίου

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΜΟΥΓΓΙΛΑ

Βαθμός Δυσκολίας : Β

Αρχηγός Ανάβασης: Χάρης Λυμπεράτος