Ιούνιος 2017

Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα 03-04-05/06

Όρος Όλυμπος

Μία ομάδα θα πραγματοποιήσει ανάβαση στην κορυφή Προφήτης Ηλίας (Βαθμός Δυσκολίας: Β) και μία δεύτερη ομάδα στην υψηλότερη κορυφή, τον Μύτικα (Βαθμός Δυκολίας: Γ).

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα καταφύγια. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή όσο το δυνατόν πιο νωρίς. 

Αρχηγοί Ανάβασης: Καγγελάρης για την πρώτη ομάδα και Καραλής για τη δεύτερη.

 

Κυριακή 11/06

Ζαρούχλα

Βαθμός δυσκολίας: Α

Αρχηγοί Ανάβασης: Τσόγκας – Καγγελάρης

 

Κυριακή 18/06

 Όρος Χελμός – Πετρούχι

Βαθμός δυσκολίας: Β

Αρχηγός Ανάβασης: Ορφανός – Παπαγεωργίου

 

Σάββατο – Κυριακή 24-25/06

 Όρος Ταΰγετος – Κορυφή Πυραμίδα

Βαθμός δυσκολίας: Β

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα καταφύγια. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή όσο το δυνατόν πιο νωρίς. 

Αρχηγοί Ανάβασης: Παπαγεωργίου – Τσόγκας