ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ 05/06/2016

ΖΑΡΟΥΧΛΑ

Πεζοπορία για αρχάριους και παιδιά

Βαθμός δυσκολίας: Α

Αρχηγός Ανάβασης: Στάθης Καγγελάρης

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/06/2016

ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΥΨ. 1795μ.

Ανάβαση στην κορυφή Τρείς Γυναίκες του  Ερυμάνθου.

Βαθμός δυσκολίας: Β

Αρχηγός Ανάβασης: Χάρης Λυμπεράτος

 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 18-20/06/2016

ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

(Οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν)

Συντονιστής: Μιχάλης Μαράζης 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/06/2016

ΟΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΧΙ ΥΨ. 1.396μ.

Ανάβαση σε μια από τις κορυφές του Χελμού μεταξύ Μέγα Σπηλαίου και Κερνίτσας.

Βαθμός δυσκολίας: Β

Αρχηγός Ανάβασης: Αργύρης Παπαγεωργίου