Άποψη του Λαιμού και το Σταφάνι στο βάθος

Το πέρασμα στο Λαιμό και στο βάθος αριστερά το Στεφάνι δεξιά η κορυφή Προφήτης Ηλίας